Download billeder til markedsføring

Som registreret Trionic forhandler kan du downloade fotos og billeder med marketing- og salgs henblik.

Billedbank

Få adgang til vores billeddata bank og download fotos/billeder, som du har brug for. Husk at kontakte Trionic for samtykke før du bruger nogen fotos/billeder udenfor Trionicområdet.

Billeddatabase for Trionic:
https://Trionic.Filecamp.com/

Brugernavn: Trionic:
Kodeord Veloped

Instruktioner: Login til billedebanken og vælg det billedet, som du gerne vil downloade. Du kan enten downloade hver billede separat eller vælge at hente alle billeder som en komprimeret zip-fil. Hvis du kun har brug for billedet til internettet, har også mulighed for at downloade LowRes JPG-billeder til at publicere på din webside. Vi vil løbende opdatere databasen med nye billeder. 


Vilkår og betingelser for brug - Trionic Sverige AB

Accept af vilkår og betingelser for brug betyder, at brugeren har læst alle vilkår og betingelser nedenfor. Vilkår og betingelser for brug er bindende for alle brugere. Brugeren skal på alle tidspunkter bemærke at et billede kan have alternative betingelser, yderligere betingelser, som, hvis det er tilfældet, leveres i forbindelse med downloadning af billedet. I sådanne tilfælde gælder de yderligere vilkår for disse vilkår og betingelser for brug. Bruger er personen, organisation eller virksomheden, der bruger billedet.

Generelle vilkår og betingelser
Vilkår og betingelser for brug er bindende for alle brugere.

  • Billeder fra Trionic Sverige AB kan benyttes gratis af alle, der ønsker at bruge billeder med henblik på at fremme Trionics produkter. Dette omfatter markedsføring til det formål at øge kendskabet til Trionics produkter. Markedsføring af andre produkter eller tjenesteydelser er forbudt.
  • Brugeren af et billede skal selv downloade billedet fra Trionic Sverige AB og acceptere vilkår og betingelser for brug. Dette er en betingelse for anvendelse af billedet. Et billede fra Trionic Sverige AB kan ikke overføres til tredjemand.
  • Hvis det downloadede billede skal bruges igen, skal det downloades igen, da nye vilkår og betingelser kan gælde for billedet.
  • Den person, virksomhed eller organisation, der bruger et billede fra Trionic Sverige AB er ansvarlig for overholdelse af vilkår og betingelser for brug.

Brug af billeder fra Trionic Sverige AB

Billeder fra Billedbanken kan, medmindre andre vilkår og betingelser er angivet for et bestemt billede, anvendes vederlagsfrit med henblik på at fremme Trionics produkter.

Markedsføring af produkter eller tjenesteydelser med henblik på at øge deres viden om Trionic eller Trionic produkter er tilladt.

Anvendelse er tilladt i en kommerciel sammenhæng hvor Trionic mærket er promoveret, for eksempel, en avis, der skriver og præsenterer Trionic (i et kundemagasin, præsentation, event eller lignende) uden direkte markedsføring af Trionics produkt eller service. Brug af et billede uden klar henvisning til Trionic anses ikke for at fremme Trionic og er derfor forbudt.

De ovennævnte betingelser og vilkår finder anvendelse i forbindelse med de restriktioner, der er angivet nedenfor.

Bruger

Brugeren er eneansvarlig for alle billeders brug. Brugeren er også forpligtet til at holde organisationerne ansvarlige for billedbanken fritagede fra krav fra billedernes rettighedshavere for anvendelse, der overtræder disse vilkår og betingelser.

Rettigheder, begrænsninger og data-lagring

Brugeren får en ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til at bruge billeder fra Trionic Sverige AB. Billeder kan ikke være tildelt, licensed, lejet eller kopieres eller distribueres til tredjemand. Ret til at bruge billedet skal udøves inden for seks (6) måneder fra downloading af billedet. Brugeren kan ikke gemme billedet til andet end den konkrete anvendelse, der blev overvejet på tidspunktet for downloading. Ellers, for at sikre, at det forbliver tilgængeligt og for at opnå nye betingelser og vilkår forbundet med billedet, skal billedet downloades fra Trionic Sverige AB igen før det kan bruges.

Hver organisation bag Trionic Sverige AB forbeholder sig ret til at forbyde en bestemt bruger at bruge billederne og tilbagekalde brugsretten til visse individuelle billeder uden yderligere forklaring. I forbindelse med en opsigelse, skal brugeren slette det downloadede billede, og hvis det er muligt, fjerne billedet fra hvor det bruges.

Angivelse af navn

Fotografens navn og Trionic Sverige AB skal være anført så tæt på billedet som muligt, som følgende: navn på fotograf. Hvis ingen fotograf findes skal referencen være Trionic Sverige AB

Hvis ingen indikation af navnet har været fastsat, kan brugeren blive afkrævet for udeladelsen af skaberens og/eller rettighedshaverss navn.

Forkert brug

Billeder fra Trionic Sverige AB kan ikke anvendes på måder der strider mod svenske eller internationale love. Billederne kan ikke bruges i nogen måde eller sammenhæng, som kan opfattes som krænkende, vildledende eller ulovligt (for eksempel, pornografisk eller obskønt). Billederne kan ikke bruges på en sådan måde, der kan fornærme eller være ærekrænkende af fotograf og/eller mennesker skildret i billedet.

Brugeren er ansvarlig for ethvert erstatningskrav, der måtte opstå som følge af erstatningskrav anlagt af indehaverne af ophavsret eller mennesker skildret i billedet på grund af forkert brug.

Copyright

Alt materiale i Trionic Sverige AB er beskyttet under lov om ophavsret. Dette betyder at alle ophavsretligt beskyttet indhold, struktur, design, udvælgelse, sprog, grafik, billeder, samt alle koder, html, javascript, eller lignende er beskyttet og kan ikke overføres til brugeren.

Stridighed

Stridigheder om fortolkningen eller anvendelsen af disse vilkår og betingelser, skal afgøres under svensk lov af Stockholm District Court.

Vi er afhængige af cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.